تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

دو فرایند اصلی تصفیه آب صنعتی، تصفیه آب دیگ بخار و تصفیه آب خنک کننده هستند. عدم تصفیه آب مناسب می تواند باعث واکنش مواد معلق و باکتری ها در لوله ها و دیگ های بخار شود.

این مساله ضمن خطرناک بودن می تواند باعث تضعیف ماشین آلات نیز شود. کیفیت ضعیف آب نامناسب می تواند باعث رشد باکتری ها در زمین های حاصلخیز شود.

با تصفیه مناسب، بخش قابل توجهی از پساب صنعتی در محل ممکن است قابل استفاده مجدد باشد. این کار می تواند باعث صرفه جویی هزینه شود : هزینه های کمتر برای مصرف آب کمتر، هزینه های کمتر برای حجم کمتری از آب پساب تخلیه شده و کاهش هزینه های انرژی با توجه به بازیافت انرژی در بازیافت فاضلاب.

خوردگی در دیگ های بخار فشار کم می تواند با اکسیژن محلول در آب، اسیدیته و قلیائیت بیش از حد ایجاد شود. بنابراین تصفیه آب باید اکسیژن محلول در آب را حذف کند و میزان pH موجود در آب را مناسب دیگ بخار تنظیم کند.

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا آماده ارائه هر گونه خدمات برای دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی در تمام نقاط کشور می باشد،

برای آگاهی از محصولات و مشاوره لازم می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن ثابت: 65522923-021          همراه: 09122972091

Two main processes for water, boiler water and cooling water. Lack of adequate water can react suspended solids and bacteria in the pipes and boilers. It can also be dangerous machinery will be undermined. Poor Poor quality water can cause bacteria to grow in the fertile land.
With proper treatment, a significant proportion of industrial waste at the site may be reusable. This can lead to cost savings
Costs less to use less water, less costs to lower volumes of waste water discharge and reduce energy costs due to energy recovery in the recycling of sewage systems.
Corrosion of low pressure steam boiler can be oxygen in the water, acidity and alkalinity too much to create. The water should remove dissolved oxygen in the water and adjust pH levels in the water boiler suits

Water and wastewater treatment, water purification filter replacement parts water, soft water, water treatment, water treatment Water Safe, Safe water water, soft water, domestic water treatment system, domestic water purifier Branch, Karaj Water Purifier, Water machine Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water treatment, water treatment dealers Karaj, representing water purification soft water

مطالب مرتبط