انواع محفظه فیلتر کارتریج

محفظه فیلتر کارتریج صنعتی سری  Big One

– آبدهی از 4/4 تا 50 متر مکعب در شبانه روز

– از سایز 23 تا 40اینچ

– ورودی سایز 4/1 و 1 تا 3 اینچ

– در سایز های 1 تا 50 میکرون

– قابلیت ارائه فیلتر پلی پروپلین به همراه فیلتر های به اندازه 500/0 میکرون از نوع UF برای از بین بردن میکروبها  ویروس ها و کدورت آب

محفظه فیلتر کارتریج تک المانه  چند المانه

– از 5 تا 40 اینچ

– المان فیلترهای پلی پروپلین ، کربن ، استنلس استیل و سرامیکی ورزینی سایز 25/0 تا 90 میکرون

– دارای سایز های منطبق با استاندارد های جهانی

– محفظه از جنس پلاستیک ، پلی پروپلین ، استنلس استیل ، صفحه ای وبرنجی

– از ورود 4/1 اینچ تا 3 اینچ

Industrial cartridge filter housings Series Big One

– Discharge from 4.4 to 50 cubic meters per day

– From size 23 to 40 inches

– Input size of 4.1 and 1 to 3 inches

– In sizes from 1 to 50 microns

– Ability to provide a polypropylene filter with a filter size of UF 500/0 microns to eliminate microbes, viruses and turbidity of water

Single-chamber cartridge filter elements for several elements

– From 5 to 40 inches

– Polypropylene filter elements, carbon, stainless steel, ceramic and resin 25/0 to 90 microns in size

– With sizes consistent with international standards

– Containers made ​​of plastic, polypropylene, stainless steel, plate Vbrnjy

– Arrival 1.4 inch to 3 inches

مطالب مرتبط