مزایای منحصر به فرد چند راهه های تمام اتوماتیک

  • طراحی نمایانگر تصویری و صفحه نمایش مصور چند راهه استفاده سهل و راحت را برای هر شخصی میسر می سازد و برای تشخیص پارامتر های دستگاه نیازی به دانستن زبان خاصی نمی باشد .
  • ساختار متمرکز و نحوه ی نصب آسان از مزایای دیگر این چند راهه محسوب می گردد .
  • امکان کارکرد براساس تنظیم هر یک از دو پارامتر ساعت یا روز: امکان استفاده دستگاه در دو حالت شمارش زمان بر اساس ساعت و روز را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد و می توانید در هر زمانی این تغییر را در دستگاه اعمال کنید.
  • قفل صفحه کلید: اگر صفحه کلید دستگاه به مدت یک دقیقه استفاده نشود به طور خود کار قفل می شود و به راحتی می توان هنگام استفاده  مجدد  از صفحه کلید آنرا از حالت قفل خارج ساخت . این امکان از دست کاری سیستم توسط افراد نامتخصص و همچنین تغیر ناخواسته پارامتر ها جلو گیری می کند .
  • قطعات چند راهه اتوماتیک در مقابل خوردگی مقاومت صد درصد دارند.
  • تطابق و حفظ برنامه و شیر پس از قطع برق و ادامه عملیات باقی مانده هم از نظر زمانی و هم از نظر سیکل عملیاتی پس از وصل مجدد جریان برق .

اگر ناگهان برق دستگاه قطع گردد تمامی پارامتر های تنظیم شده و تغییرات آنها در طول مدت عملکرد شیر تا آن لحظه به طور اتوماتیک در حافظه شیر ذخیره می گردند و پس از وصل مجدد برق عملکرد ناتمام مانده شیر ادامه می یابد .

  • توانایی عملکرد دستی به صورت نیمه اتوماتیک: از مزایای بسیار مهم این دستگاه توانایی عملکرد دستی پس از قطع برق می باشد . در صورت تمایل می توان ادامه فعالیت چند راهه را به صورت نیمه اتوماتیک کنترل کرد . در این حالت ادامه کار با چرخاندن دسته چرخشی عملکرد دستی میسر می باشد .
  • اعلام خود کار تنظیم مجدد . اگر قطع برق دستگاه تا سه روز ادامه داشته باشد پس از وصل مجدد برق علامت متناوبا روشن و خاموش می شود که بیان گر لزوم تنظیم مجدد دستگاه می باشد.

The design represents a multi-way video and display pictures using Provides an easy and convenient for everyone And to identify the parameters of a particular language is not required.
Another benefit of this centralized structure, easy to install and how manifold are considered.
Allows adjustment of each parameter on the basis of hours or days, the possibility of using In two cases, the system counts on the hour and the day the consumer gives And can change at any time apply to the device.
Keypad lock: If the keyboard is not used for one minute Automatically locked and can be easily re-use the keyboard when making a Nra unlocked. The possibility of manipulation of the system by changing Namtkhss and also prevent the unwanted parameters.
Manifold auto parts against corrosion resistance are hundred percent.

If power is suddenly cut off all the parameters set And changes in the length of the tap to tap time are automatically stored in memory.
After reconnecting the power and performance continues unfinished milk.

Semi-automatic to manual operation of the important advantages of this system is capable of manual operation after a power outage. If you wish to continue to operate as a semi-automatic control manifold. The work by turning the rotating handle for manual operation is possible.
Announced a reorganization of its work. If you have a power outage of up to three days after reconnecting the power on and off alternately sign that reflect the need to reset the device.

Water treatment equipment, water treatment parts, accessories, water filtration system, electrical system, manipulating the system, manual operation, automatic manifold parts, keypad lock, manifold benefits, the benefits of multi-way automatic, machine parameters, manifold semi-automatic, fully automatic multi-way

مطالب مرتبط