فیلترهای تصفیه آب نیمه صنعتی

کاربرد: تامین آب سالم و عاری از هرگونه املاح مضر، سختی، نیترات، جیوه، آلودگی های میکروبی، شوری، رنگ و بوی نا مطبوع آب .

فیلتر های پیش تصفیه :

 PP * 20 *1

GAC * 20 *1

BC * 20*1

نوع ممبراین : کامپوزیت فیلم نازک پلی آمید

جنس محظفه تحت فشار کار :

PVC

کنترل الکتریکی : High Pressure، Low Pressure، Brass inlet solenoid valve

فیلتراسیون نهایی : فیلتر کربن خطی

Semi-industrial filters

Application: Water supply safe and free from harmful salts, hardness, nitrates, mercury, microbial contamination, salinity, water color and odor conditioning.

Pretreatment filters:

PP * 20 * 1

GAC * 20 * 1

BC * 20 * 1

Mmbrayn Type: Thin-film composite polyamide

Sex Mhzfh working pressure: PVC

Electrical Controls: High Pressure, Low Pressure, Brass inlet solenoid valve

Final filtration: inline carbon filter

Industrial Water Filters, Industrial Water Filters, BC, Brass inlet solenoid valve, GAC, High Pressure, Low Pressure, PP, PVC, semi-industrial water treatment, pretreatment filters, carbon filters, linear filters for industrial half, Mmbrayn composite polyamide thin film

مطالب مرتبط