آنتی اسکلانت یا ماده ضد رسوب چیست

آنتی اسکلانت – ماده ضد رسوب   R.O Scale Inhibitor

به دلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و   آب شیرین کن  و ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس ،,  و اصظلاحا پدیده scaling به وجود می آید. از جمله موادی که روی غشای پلی آمید ( ممبرین) رسوب می کنند، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند ولیکن مشکل ساز می باشند. جهت جلوگیری این نمک های محلول بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO آنتی اسکالانت Antiscalant  تزریق می شود.

معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفیت تولید ،بالا رفتن میزان نمک های محلول در آب تولید TDS خروجی تولید، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از بالا رفتن میزان آمپر ، تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی و در نهایت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعویض زود هنگام آن می گردد

محصول شرکت فنی و مهندسی کاسپین ارتباط عرشیا معادل  BWA  انگستان  flocon 260 می باشد که فرمولاسیون آن به تایید پژوهشگاه صنعت نفت رسیده است

آنتی اسکلانت مربوطه به دلیل کاهش رسوبات عناصر جدول زیر در درجه بالایی از کارایی در صنعت آب و سیستم های اسمز معکوس از خود نشان داده است

آنتی اسکالانت شرکت فنی و مهندسی کاسپین ارتباط عرشیا  در انواع مختلف جهت راهبری در سیستم های اسمز معکوس با آب ورودی لب شور و سیستم اسمز معوس با آب ورودی دریایی و انواع آنالیزهای ورودی آب محاسبه و در اختیار مشتریان محترم قرار داده می شود

میزان مصرف ، عملکرد و کاربرد آنتی اسکالانت با توجه به نرم افزار های شرکت سازنده و نیز کیفیت آب ورودی (لب شور – دریایی ) به سیستم های اسمز معکوس محاسبه و در اختیار مصرف کنندگان قرار داده می شود..

Anti Askalant – Female Anti-fouling RO Scale Inhibitor
The presence of soluble salts in the feed water to the reverse osmosis water purification systems
And Water and sediment clogging pores and creating micron polyamide reverse osmosis membrane scaling phenomena occur, and Aszlaha. The material on polyamide membrane (membrane) deposits, can be calcium carbonate (CaCO₃), calcium sulfate (CaSO₄), barium sulfate (BaSO₄), and strontium sulfate (SrSO₄) noted. Silica deposits (SiO₂) and calcium fluoride (CaF) are less common but can be problematic. The soluble salts on the membrane to prevent water entering the RO system Askalant Antiscalant antibody injected.
Disadvantages of the use of anti Askalant inferior reduce production capacity, higher levels of dissolved salts in water TDS output, Caspian Engineering Company product is associated Rshya of BWA England flocon 260 RIPI has confirmed its formulation
Anti Asklant corresponding to residues following table shows the high degree of
Efficiency in the water industry and reverse osmosis systems is shown
Anti Askalant Caspian Engineering Company Rshya communication in a variety
To navigate in reverse osmosis systems with brackish water and sea water osmosis systems and various analyzes Mvs the input is determined and placed in the hands of customers
Consumption, performance and use of anti Askalant according to the software manufacturer, and the quality of the water (brackish – marine) and reverse osmosis systems to calculate and be put in the hands of consumers….

Anti Askalant, osmosis membrane Mkvs, Astrvnyvm, sulfate poly female Myd, anti Rsvb, disadvantages of the use of anti Askalant, Mkvs, osmosis membrane reduces dissolved salts in water, pump class life Pmp, calcium carbonate

مطالب مرتبط