انواع ممبرین های CSM

تفکیک ممبرین های CSM بر اساس کاربرد

غشای اسمز معکوس با توجه به قابلیت حذف یون های خاص از محلول ها، به صورت عمده برای حذف نمک از محلول های آب به کار می رود.

قبل از دهه 1990 از سلولز استات برای مواد ممبرین ها استفاده می شده است، ولی بعد از آن با یک ترکیب ساخته شده از پلی آمید جایگزین شد که قابلیت حذف بیشتری از نمک را دارا می باشد و انرژی کمتری مصرف می کند. به علت قابلیت حذف یون های محلول در حلال ها بدون تغییر در ماهیت آن، ممبرین برای حذف نمک و TDS در آب به کار می رود.

کاربردهای ممبرین های RO  CSM متنوع هستند، مثلا تولید آب زلال از آب دریا، تولید آب فوق خالص برای شستشوی قطعات الکترونیکی و اهداف پزشکی و دارویی، استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی ها، چرخه بازیافت آب و فاضلاب و …

بر اساس 15 سال تجربه و تکنولوژی حاصل از تولید و بازاریابی ممبرین های اسمز معکوس، ما قادر به ارائه خدمات فنی بهتر هستیم.
همچنین ما تلاشمان را برای اطمینان از کیفیت بهتر، قیمت رقابتی و تحویل به موقع محصولات خود برای مشتریان انجام می دهیم.

Types of CSM membrane

CSM on the application of membrane separation

RO membranes due to the ability to remove certain ions from solutions, mainly for the removal of salt from water solutions are used.

Before the 1990s, the cellulose acetate membrane material was used, but later it was replaced with a polyamide compounds that have the ability to remove more of the salt and consumes less energy. The ability to remove ions dissolved in solvents without altering the nature of the membrane to remove salts and TDS in water is used.

RO CSM membranes for diverse applications, including the production of pure water from sea water, producing ultra-pure water for cleaning electronic components and medical procedures and pharmaceuticals, food and beverage industry, water and waste recycling and …

Based on 15 years of experience and technology of reverse osmosis membrane production and marketing, we are better able to provide technical services.
We do our best to ensure better quality, competitive price and timely delivery of our products to our customers.

Water Filter Replacement Filter Mmbran, separation membrane of CSM, sales Mmbran, filter filter filter Mmbran, Mmbryn, prices Mmbran, filter membrane osmosis membrane applications of RO CSM Mkvs,

مطالب مرتبط