فیلتر میکس پلاس

 این فیلتر خاصیت ضد بو و ضد باکتری دارد .

  این فیلتر کلیه باکتری ها و قارچ های تولید شده درون دستگاه که در اثر ماندگاری

 زیاد آب و همچنین مستهلک شدن قطعات ، اورینگ ها ، اتصالات و …. بوجود می آید

 را کاملا از بین می برد و سلامت آب را بهبود می بخشد .

This filter has an anti-odor and anti-bacterial.

The kidneys filter the bacteria and fungi that are generated inside the lasting impact

Too much water and also merge parts, oring, fittings and comes ….

Completely eliminates water improves health.

 Filter, anti-odor, anti-bacterial, bacteria, fungi,
Merge parts, oring, fittings, filters, Mix Plus,

مطالب مرتبط