فیلتر تفاضل درجه جنبشی از تزکیب چه آلیاژی به وجود آمده

فیلتر تفاضل درجه جنبشی (KDF)

این فیلتر خانگی از ترکیب آلیاژ خالص مس و روی به شکل ماتریکس، فلس، گرانول یا ذرات خیلی ریز تشکیل شده است. مکانیسم عمل آن بر پایه علم الکتروشیمی یعنی واکنش‌های اکسیداسیون و احیاست که هم اکنون تکنولوژی نوین در تصفیه آب برای مصارف شرب به شمار می‌‌رود. جرقه اولیه کشف این فیلتر را دون‌ هسکت در سال 1984 میلادی در ایالات متحده و وقتی به طور اتفاقی مغز خودکار از جنس فلز برنج (آلیاژ مس و روی) داخل یک لیوان آب حاوی قرص کلر افتاد، زد.

او سرانجام بعد از 3 سال موفق به اختراع و تولید این فیلتر شد. به عبارت دیگر، این فیلتر مانند مجموعه ای از پیل های متعدد مثبت و منفی عمل می‌کند و توانایی جذب،‌ حذف، کاهش یا تبدیل بعضی از آلاینده ها یا ناخالصی ها با بار مثبت و منفی را به مواد بی خطر دارد. مثلا کلر موجود در آب را به کلرور روی قابل‌حل در آب تبدیل می‌کند که این ماده به علت فرار نبودن، در فضا متصاعد نمی شود و از طریق فاضلاب دفع می شود. به علاوه، این دستگاه هیدروژن سولفید داخل آب را به سولفید مس که غیر محلول در آب است، تبدیل و آهن را به یون قابل‌حل و سپس به هیدروکسید فریک نامحلول در آب تبدیل می‌کند و در نهایت این ماده غیرمحلول در آب، جذب فیلتر می‌شود به طوری که با شستشوی متناوب فیلتر، این مواد نامحلول جدا می‌شود و دوباره فیلتر به وضعیت اولیه خودش برمی گردد.

GD Star Rating a movement filter (KDF)

It is the home of the pure alloy of copper and zinc combine to form a matrix, flakes, granules or fine particles are formed. Its mechanism of action is based on science, electrochemistry and oxidation reactions Ahyast now that new technologies for drinking water treatment is considered. The initial spark of discovery Hskt Don filter in 1984 deaths in the United States and the occasionally auto brains of brass (an alloy of copper and zinc) into a glass of water with chlorine tablets fell out.

Finally, after 3 years he succeeded in inventing and producing the filtered. In other words, the set of filters, such as pros and cons of various cell functions and the ability to absorb, eliminate, reduce or convert some of the contaminants or impurities in the positive and negative of the safe. For example, chlorine in the water to the Qablhl chloride in water makes the stuff escaping due to lack of space will not be released and excreted through the sewers. In addition, these devices into the water to hydrogen sulfide and copper sulfide, which is insoluble in water, conversion of iron into ferric hydroxide ions Qablhl and then finally transforms water insoluble substance insoluble in water, the filtered attracted so that the periodic cleaning of the filter, the insoluble material is separated and filtered again to its original condition returns.

The alloy composition of pure water, wash Ms, new technologies for treating intermittent Fyltr, insoluble in water, filter material difference of degree Jnbshy, Svlfyd, reaction of hydrogen chloride in water Aksydasyvn,

مطالب مرتبط