مزایای بازیافت

بازیافت مواد ، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی

بازیافت هر تن کاغذ باطله ، از تخریب 90 هزار هکتار جنگل ، مصرف 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق می کاهد

تهیه شیشه ، از شیشه های بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد

بازیافت کاغذ ، منابع اقتصادی ، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ ، کاهش آلودگی ، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت

انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو ، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است

به کمک بازیافت کاغذ ، می توانیم از قطع شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم

بازیافت هر تن کاغذ ، می تواند زمینه اشتغال برای 5 نفر را فراهم کند

اصلاح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله ، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و نیز کاهش ورود مواد آلاینده به محیط زیست از فواید بازیافت است

بازیافت کامی سبز در جهت توسعه پایدار یا کاهش مصرف منابع طبعی و بازیافت زباله ، عمر تنها زیستگاه بشر یعنی زمین را طولانی تر کرده ایم

بازیافت ضمن حفظ شغلهای موجود موجب ایجاد شغلهای جدید و سازنده و نیز رقابت بیشتر در صنایع کاغذ سازی می شود

بازیافت نیاز به محل دفن بهداشتی و زباله سوز را کاهش می دهد

بازیافت از آلودگی ایجاد شده توسط ساخت محصولات از مواد خالص و بکر جلوگیری می کند.

Recycling, avoid wastage of national wealth
Recycling one ton of waste paper, the destruction of 90 million hectares of forest, consuming 12 million liters of water and 120 million kilowatt hours of power cuts
Glass produced from recycled glass and 20 percent to 50 percent of water pollution, air pollution reduces
Paper recycling, economic resources, independence in order to enter the pulp, reduce pollution, prevent deforestation and reduce waste production will follow
Energy to produce a pound of new rubber, three times the energy needed to produce one kilogram of recycled tires
Using recycled paper can prevent trees from being cut
Recycling one ton of paper can provide employment for 5 people
Modify consumption patterns and waste recycling are two important principles to reduce environmental pollution
Saving materials and reducing environmental pollutants entering the recycling benefits
Kami Green recycling or reducing consumption of natural resources for sustainable development and recycling, the longer the life of the human habitat have
Recovery while preserving existing jobs and creating new jobs in the paper industry to be more productive and competitive
Recycling requires sanitary landfills and incinerators will reduce
Recycling of pollution caused by the manufacturing of products from virgin materials sheer prevent.

Benefits of recycling, recycling, avoid wastage of national wealth, recycling, Lvmynyvny cans, waste paper, timber, glass recycling, water pollution, air pollution,
Paper recycling, economic resources, Pulp, reduce pollution, deforestation, waste production, modification, usage patterns, Waste recycling, raw material consumption, emissions, environment,

مطالب مرتبط