پشتیبانی دستگاه تصفیه آب خانگی استاندارد

تصفیه آب

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا پشتیبانی دستگاه های تصفیه آب خانگی استاندارد را بر عهده دارد.

یک نوع از سختی آب سختی موقت است که این سختی به دلیل وجود بی کربنات های کلسیم و منیزیم است که در اثر جوشیدن آب به کربنات های نامحلول تبدیل می شود و به صورت جامد ته نشین می گردند.

حد اشباع این سختی ها در آب ۴۵۰ میلی گرم یا ppm است جهت برطرف کردن این سختی ها در دستگاه های تصفیه آب خانگی یک سختی گیر کاتیونی تعبیه شده است، که این گونه آب ها را تبدبل به آبی سبک و گوارا می کند.

این دستگاه ها و سختی گیرهای آن توسط شرکت کاسپین ارتباط عرشیا در ایران توزیع و به فروش می رسند که همگی آنها دارای استاندارد جهانی از سازمان های مختلف Naf, CE هستند.

وقتی یک محصول موفق به کسب این استانداردها شود نشانه آن است که محصول از هر نظر مورد آزمایش قرار گرفته است و مورد تایید این سازمان ها بوده است.

جهت خرید بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی با استاندارد به فروشگاه اینترنتی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا مراجعه کنید.

تجربه یک خرید خوب را با شرکت کاسپین ارتباط عرشیا رقم بزنید.

مطالب مرتبط