مشخصات فیلتر رزین میکس بد 20 اینچ اسلیم

مشخصات فیلتر رزین میکس بد 20 اینچ اسلیم رزین های کاتیونی ، رزین های آنیونی و رزین میکس بد سه مدل اصلی رزین های تبادل یونی هستند. نوعی از رزین های تبادل یونی وجود دارد که مخلوطی از یون های مثبت و منفی قوی می باشد که به این نوع...