مراحل دستگاه تصفیه آب ایوا

دستگاه تصفیه آب 11 مرحله ای مرحله 1: فیلتر سرامیک کلیه ذرات مضر وزائد به هرشکلی که باشند مثل:ذرات زنگ آهن,رسوبات محلول ذرات شناوروغ را می گیرد.