فیلتر کربن بلاک 2500 گالن خانگی آکوا

فیلتر کربن بلاک 2500 گالن خانگی آکوا کربن بلاک سومین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و به دلیل وظیفه مهمی که در دستگاه و فیلتراسیون آب دارد، انتخاب نوع بهترین آن می تواند اثرات مثبتی را در عملکرد هرچه بهتر دستگاه بگذارد. فیلتر کربن بلاک...