فیلتر کربن بلاک اینلاین لایف واتر

فیلتر کربن بلاک اینلاین لایف واتر فیلتر کربن بلاک اینلاین لایف واتر از فیلترهایی است که در دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد . این فیلتر همانند فیلتر کربن بلاک در مرحله سوم فیلتراسیون ، پس از فیلتر کربن اکتیو پودری قرار می گیرد . دقت این فیلتر در...