معایب فیلترهای خطی تصفیه آب خانگی نسبت به فیلترهای هوزینگی

 معایب فیلترهای خطی تصفیه آب خانگی نسبت به فیلترهای هوزینگی فیلترهای اینلاین (inline) یا خطی نوع جدیدتری از فیلتر تصفیه می باشند و به دلیل مزایا فراوان استفاده از آنها در دستگاه های تصفیه آب خانگی بسیار رایج شده است. تعویض آسان با سرعت بیشتر، تعویض تمیزتر و بدون ایجاد...