فیلتر کیسه ای تصفیه آب

فیلتر کیسه ای تصفیه آب برای تصفیه آب فیلترهای مختلفی تولید و ارائه می شوند . فیلترهای کیسه ای یکی از انواع فیلترهای دستگاه تصفیه آب می باشد . فیلتر کیسه ای فیلتری شامل تعدادی کیسه یکبار مصرف قابل تعویض که درون یک محفظه قرار گرفته اند و به یک...