فیلتر ممبران خانگی تورای فیلم مدل TF-1812-50

فیلتر ممبران خانگی تورای فیلم مدل TF-1812-50 فیلتر ممبران اصلی ترین واحد دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و کیفیت ممبران به کار برده شده در دستگاه مهم ترین نقش را در تعیین کیفیت و سختی آب خروجی از سیستم دارد. به دلیل اهمیت بالای این فیلتر بهتر...