فیلتر پست کربن نیمه صنعتی لونا واتر

فیلتر پست کربن نیمه صنعتی لونا واتر اگر دقت کرده باشید آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه آب داخل مخزن ریخته می شود گاهی اوقات آب بیش از حد داخل مخزن می ماند و بو می گیرد . برای جلوگیری از این مشکل در دستگاه تصفیه آب یک فیلتر به...