مشخصات فیلتر خود شوینده تصفیه آب

مشخصات فیلتر خود شوینده تصفیه آب فیلتر خود شوینده فیلتری است که به صورت خودکار قسمت های داخلی اش را با کمک فشار آب شست و شو می دهد و تصفیه فیزیکی را انجام می دهد . عملکرد این فیلتر ها به این صورت است که ابتدا آب با فشار...