فیلتر رزین در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی

فیلتر رزین در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی فیلترهای رزینی نیمه صنعتی و صنعتی اغلب به صورت کارتریجی طراحی می شوند، در واقع رزین های تبادل یون درون کارتریج قرار می گیرد و با استفاده از هوزینگ های مخصوص در دستگاه نصب و راه اندازی می شوند....