فیلتر داخلی یخچال بوش مدل 3M

فیلتر داخلی یخچال بوش مدل 3M فیلترهای داخلی و خارجی یخچال هر دو در کیفیت آب خروجی از آبسردکن ها و یخ سازهای یخچال تاثیر دارند، اما اگر این دو فیلتر به همراه یکدیگر در یخچال استفاده شود. می تواند کیفیت آب را به صورت چشمگیر بالا ببرد و آبی...