مشخصات فیلتر الیافی واتر سیف

مشخصات فیلتر الیافی واتر سیف برای از بین بردن املاح آلوده کننده موجود در آب در دستگاه تصفیه آب از فیلترهایی استفاده می شود . اولین فیلتر تعبیه شده در دستگاه تصفیه آب ، فیلتر الیافی می باشد . فیلتر الیافی ، از فیلترهای پیش تصفیه است که به حذف...