کارایی فیلتر کربن بلاک شورلایف

کارایی فیلتر کربن بلاک شورلایف فیلتر کربن بلاک شورلایف در دستگاه تصفیه آب خانگی در مرحله سوم قرار دارد و برای حذف کلر به کار می رود. از جنس پلی پروپیلن می باشد و کربن آن بر پایه گیاهی بوده و از پوسته نارگیل تهیه می شود. فیلتر کربن بلاک...