فیلتر محافظ ممبران خانگی مدل MF740-1

فیلتر محافظ ممبران خانگی مدل MF740-1 دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس بدون وجود ممبران یا غشاء نیمه تراوا معنا پیدا نمی کنند. این فیلتر به قدری حساس است که قبل از آن از سه فیلتر پیش تصفیه استفاده می شود، آنچه که در افزایش بهره وری و طول...