فیلتر ممبران خانگی سول آکوا مدلTW-PA-1812-50

فیلتر ممبران خانگی سول آکوا مدلTW-PA-1812-50 فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس مربوط به چهارمین مرحله از دستگاه تصفیه آب خانگی است و به عنوان فیلتر اصلی دستگاه سنگین ترین بار تصفیه آب را بر عهده دارد. فیلترهایی که قبل از ممبران قرار می گیرند نیز...