کاربرد فیلتر کربن بلاک آکوآ لایف

کاربرد فیلتر کربن بلاک آکوآ لایف فیلتر کربن بلاک آکوآ لایف در مرحله سوم فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب استفاده می شود . در واقع فیلتر کربن بلاک ، از کربن پودری که فشرده شده است ، تشکیل شده و در دستگاه تصفیه آب قرار گرفته است . این فیلتر از...