فیلتر ممبران صنعتی CSM مدل RE4040-SHF

ی باشند و به همین دلیل با فیلترهای ممبران برتر و مطرح در جهان در حال رقابت می باشند. فیلتر ممبران صنعتی CSM مدلRE4040-SHF برای استفاده در انواع دستگاه های تصفیه آب صنعتی مناسب است. این فیلتر با قطر 4 اینچ درون انواع پرشر وسل های ممبران صنعتی قابلیت استفاده...