فیلتر قلیایی تصفیه آب خانگی تکومن

فیلتر قلیایی تصفیه آب خانگی تکومن آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی تقریبا خنثی است و کمی رو به اسیدی می رود. با حذف یون ها و ترکیبات معدنی و عناصر موجود در آب با اینکه آبی فاقد آلاینده و کاملا سالم تولید می شود، اما افزودن ترکیبات معدنی...