فیلتر پست کربن خانگی اولتراتک 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی اولتراتک 1500 گالن یکی از فیلترهای اصلی که در تمام دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در پنجمین مرحله قرار می گیرد فیلتر پست کربن است. فیلتر پست کربن وظیفه دارد تا آب تصفیه شده درون مخزن را مجددا تصفیه کند و انواع آلاینده های...