فیلتر خانگی اکسیژن ساز لایف انرژی مدل T33

فیلتر خانگی اکسیژن ساز لایف انرژی مدل T33 فیلتر اکسیژن ساز که با عنوان فیلتر انرژی زا نیز نام برده می شود یکی از انواع فیلترهای آپشنال است که در مراحل انتهایی دستگاه نصب می شود. با انجام واکنش های فعال سازی و خاص موجب آزاد سازی بیشتر سطح اکسیژن...