مشخصات فنی فیلتر کربن گرانول کلین پیور

مشخصات فنی فیلتر کربن گرانول کلین پیور این فیلتر به عنوان فیلتر پشت یخچال و فیلتر مرحله دو دستگاه های تصفیه آب استفاده می شوند .  از وظایف این فیلتر می توان به : حذف کلر و ترکیبات کلر تری هالومتان ها هالو استیک اسید ها مواد شیمیایی آفت کش...