مشخصات فیلتر پست کربن تک

مشخصات فیلتر پست کربن تک فیلتر پست کربن تک یکی دیگر از انواع فیلتر پست کربنی است که در دستگاه تصفیه آب خانگی به روش اسمز معکوس قرار می گیرد. این فیلتر در مرحله پنجم به صورت اینلاین بعد از ممبران و مخزن قرار دارد که کربن این فیلتر نیز...