فیلتر ممبران 100 گالنی نیمه صنعتی گلد تورای

فیلتر ممبران 100 گالنی نیمه صنعتی گلد تورای دستگاه های تصفیه آب خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی اسمز معکوس از فیلتری به نام ممبران استفاده می کنند. در واقع ممبران اصلی ترین واحد این دستگاه ها است و مهم ترین مرحله فیلتراسیون آب را انجام می دهد. به همین دلیل...