برچسب: تزریق مواد شیمیایی

موارد کاربردی سیستم NF

موارد کاربردی سیستم NF

موارد کاربردی سیستم NF • سختی‌گیری • حذف ویژه فلزات سنگین از جریان‌های فرآیندی جهت استفاده مجدد از آب • کاهش نمک‌های موجود در آب با اندکی شوری معمولاً عملکرد غشائی برای ممبرین‌های NF جهت حذف NaCl 50٪ ، و برای CaSO4 90٪ (یا بیشتر) می‌باشد.

مراحل تصفیه پس آبهای صنعتی

مراحل تصفیه پس آبهای صنعتی

اولین مرحله از بخش تصفیه پساب آّبی و روغنی، بخش تصفیه فیزیکی می باشد. در این فرآیند بوسیله تزریق مواد شیمیایی و استفاده از هوای فشرده ذرات باردار الکتریکی که هم نام هستندشناور می ماند و مواد شیمیایی باعث می شوند ذرات خنثی شده اجازه شناوری یا ته نشینی داشته...

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

هیدروسیکلون – زلال ساز – آهک زنی – صافی شنی – صافی ذغالی – سختیگیر – قلیاییت زدا سیستم تزریق مواد شیمیایی پکیج تصفیه فاضلاب – آشغالگیر – همزن دور تند و کند مخازن هوادهی و ته نشینی