کربن اکتیو سوپر کریستال

کربن اکتیو سوپر کریستال فیلتر کربن اکتیو از برند سوپر کریستال که یکی از برندهای معتبر می باشد ، فیلتری است که در مرحله دوم فیلتراسیون از آن استفاده می شود . فیلتر کربن اکتیو سوپر کریستال از پوسته نارگیل تشکیل شده است و محصولی گیاهی می باشد . به...