فیلتر کربن بلاک هوزینگی خانگی کریستال

فیلتر کربن بلاک هوزینگی خانگی کریستال فیلتر شماره سه یا فیلتر کربن بلاک CTO)) جزء پنج فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است، البته فیلترهای کربنی در سایر سیستم های تصفیه آب غیر از اسمز معکوس بسیار مهم هستند. اما در دستگاه های تصفیه آب RO به...