مزیت فیلتر کربن اکتیو شور آکوا

 مزیت فیلتر کربن اکتیو شور آکوا فیلتر کربن اکتیو دومین فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی است . این فیلتر نقش بسیار موثری در تصفیه آب و حذف آلاینده های موجود در آب دارد . این فیلتر از کربن اکتیو که کربنی متخلخل است و ساختاری دارای منافذ است تشکیل شده...