مشخصات فیلتر قلیایی لونا واتر

مشخصات فیلتر قلیایی لونا واتر اگر آبی که ما مصرف می کنیم حالت اسیدی داشته باشد به بدن ضرر خواهد رساند و باعث مریضی می شود و هنگامیکه آب وارد دستگاه تصفیه می شود املاح و ناخالصی ها توسط فیلترهای مراحل اول از آب گرفته می شود و آب حالت...