مشخصات فیلتر الیافی 5 میکرونی خطی

مشخصات فیلتر الیافی 5 میکرونی خطی به طور کلی دو نوع فیلتر الیافی موجود است که قابلیت حذف 5 میکرون را دارند نوع اول در دستگاه تصفیه آب به کار می رود که داخل هوزینگ است و نوع دیگر فیلتر الیافی 5 میکرونی خطی (اینلاین) برای پیش فیلتر دستگاه های...