رایج ترین مشکلات ممبران اسمز معکوس خانگی سافت واتر

رایج ترین مشکلات ممبران اسمز معکوس خانگی سافت واتر برخی از مشکلات متداول که در فیلتر ممبران تصفیه آب رخ می دهد شامل موارد است: 1. مسدود بودن فیلتر ممبران: ورود ذرات معلق به فیلتر ممبران باعث رسوب گذاری و مسدود شدن غشای فیلتر می شود. اگر همچین مشکلی پیش...