عملکرد فیلترهای دستگاه تصفیه آب

 1 ) فیلتر پلی پروپیلن ( PP ) : قابلیت حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها ، لجن ، ذرات معلق تا دقت 5 میکرون از آب شرب.

2 ) فیلتر کربن گرانول ( UDF or GAC ) : که قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها ، طعم ، رنگ و بوی نامطبوع آب را داراست.

3 ) فیلتر کربن بلاک ( CTO ) : که قابلیت آن همانند کربن گرانول است به اضافه اینکه کلیه ذرات بزرگتر از 5 میکرون را نیز از آب حذف می کند .

4 ) فیلتر ممبران ( Membran ) : این فیلتر فرایند اسمز معکوس را انجام داده و باعث حذف املاح سنگین و نمکهای مضر ، نیترات و نیتریت ، آرسنیک ، مواد شوینده ، آفت کشها ، سموم ، سرب ، جیوه ، تبدیل آب لب شور به آب شیرین و پایین آورنده سختی و سنگینی آب می باشد.

5 ) فیلتر پست کربن ( Post Carbon ) : این فیلتر هر نوع طعم و بوی احتمالی ناشی از ذخیره شدن آب در مخزن دستگاه را حذف می نماید.

6 ) فیلتر مواد معدنی ( Mineral ) : این فیلتر حاوی مقادیری از مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده و پس از تصفیه کامل آب و در حین مصرف مقدار کمی املاح جهت غنی سازی و بهبود طعم به آب اضافه می نماید.

7 ) فیلتر قلیایی ( Alkaline ) : این فیلتر با افزودن میزان PH آب باعث قلیایی شدن آن می شود که خواص بسیار مفیدی برای بدن دارد.

8 ) فیلتر ضد عفونی کننده ( UV ) : از بین برنده انواع میکروبها ، باکتری ، ویروس ، انگل ، کیست ، قارچ. عملکرد این فیلتر همانند نور خورشید است. در واقع همانطور که پرتوی ماوراء بنفش خورشید در طبیعت باعث ضد عفونی سطوح در معرض تابش میشود، این فیلتر هم دارای لامپی است که با تولید این پرتو باعث ضدعفونی مضاعف آب می شود.

1) filters, polypropylene (PP): the ability to remove all sediment, sand, mud, rust, pipes, mud, dust to 5 micron accuracy of drinking water.
2) granulated carbon filter (UDF or GAC): the ability to remove free chlorine, pesticides, agriculture, trihalomethanes, taste, color and odor of water and whiskey.
3) carbon block filter (CTO): the ability of the carbon granules like to add that all particles larger than 5 microns are removed from the water.
4) membrane filter (Membran): The process of reverse osmosis filters do remove salts and heavy and harmful salts, nitrate and nitrite, arsenic, detergents, pesticides, pesticides, lead, mercury, become brackish water desalination and lowering the hardness and heavy water.
5) Post Carbon Filter (Post Carbon): It is possible for any taste and odor of the water stored in the tank to remove the device.

6) Filter minerals (Mineral):These filters contain the minerals needed by the body
After filtration the water and a small amount of salt consumed during the enrichment
And improve the taste of the water.
7) Filter alkaline (Alkaline): This filter with the addition of PH alkaline water that can be very beneficial properties for the body.
8) Filter disinfectants (UV): the winner of the types of germs, bacteria, viruses, parasites, cysts, mushrooms. The filter function is similar to sunlight.Indeed, as the sun’s ultraviolet light disinfection of surfaces exposed to natural causes,The filter also has a lamp which produces light makes it doubly disinfect water.

Water and wastewater treatment equipment, parts, water treatment, water treatment Water, tek,tek water purifier home water, water purification soft water prices, the price of a tek water Household water treatment, water purification soft water prices, price Soft Water Purifier Water the price of a tek water water purification system, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agencies, water, Safe, Safe water price