قطعه سوئیچ قطع فشار پایین در دستگاه تصفیه آب

سوئیچ قطع فشار پایین ( LOW PRESSURE SWITCH )

این قطعه که از آن به عنوان محافظ پمپ نیز یاد می شود، وظیفه خاموش کردن پمپ در مواقع افت فشار و یا قطع آب ورودی را به عهده دارد و بدین ترتیب از خالی کار کردن پمپ و در نتیجه آسیب دیدن آن جلوگیری می کند. این سوئیچ بصورت سری در مدار الکتریکی پمپ قرار گرفته است و در واقع به عنوان یک کلید قطع و وصل در پمپ عمل می کند. زمانی که فشار آب ورودی بالاست، به دیافراگم تعبیه شده درون قطعه فشار وارد شده و موجب بسته ماندن مدار برقراری جریان برق می شود. در صورت افت فشار یا قطع آب، فشار از روی دیافراگم برداشته شده، موجب باز شدن مدار و قطع جریان برق عبوری می شود. قطع و وصل شدن جریان برق موجب قطع و وصل شدن پمپ می شود. سوئیچ فشار پایین، دارای یک ورودی 4/1 اینچ با اتصال QC یا مهره ای است که یک انشعاب از ورودی هوزینگ اول ( شماره 3 ) توسط یک سه راهی دو سر QC یا مهره ای 4/1 اینچ دنده از وسط 4/1 اینچ به ورودی این سوئیچ متصل شده است.

در بعضی مدل ها هر سه سر سراهی QC است و سر وسط با یک قطعه شیلنگ کوچک به این سوئیچ متصل می شود. سوئیچ به وسیله دو رشته سیم به ترانس و سوئیچ قطع فشار بالا مرتبط شده است. هنگام تعویض سوئیچ، سرسیم ها از سوئیچ جدا شده و به سوئیچ جدید متصل می شوند. جابجایی سیمها تاثیری در عملکرد سوئیچ ندارد.

روش تست قطعه :

در حالتی که پمپ دستگاه کار می کند، شیر ورودی آب را ببینید. در صورت سالم بودن سوئیچ، پمپ دستگاه می بایست خاموش شود. در غیر این صورت به احتمال زیاد قطعه معیوب و جهت اطمینان بیشتر قطعه می بایست بوسیله اهم متر تست شود. ورودی سوئیچ را به آب شهری متصل کنید. دو سر اهم متر را به ورودی و خروجی جریان سوئیچ متصل کنید. در این حالت سوئیچ تحت فشار آب شهری است و اهم متر می بایست وجود مقاومت ( وصل بودن مدار ) را نشان دهد. در غیر این صورت سوئیچ معیوب است و می بایست تعویض شود.

 Low pressure cut-off switch (LOW PRESSURE SWITCH)

This switch in series in an electrical circuit pump is located and in fact acts as a switch on the pump. When the water pressure is high, the pressure to Aperture embedded inside the device and cause closure of the circuit is the electricity flow. In the event of pressure loss or interruption of water pressure on the diaphragm is removed, thereby opening the circuit and stopping the flow of electrical current. Switching off the electrical current being pumped cause. Low pressure switch has a 1.4-inch input connector nut QC or a split of the first body entry (No. 3) by a three-way two-head or spinal QC 1.4 inches 1.4 inches Central Gear this switch is connected to the input. In some models, and the three heads Srahy QC center with a piece of small hose connected to the switch. Switch with two wires connected to the transformer and high pressure cut off switch. When replacing switches, Terminal separated from the switch and the new switch is connected. Moving wires no effect on the performance of the switch

Sales of refined parts water, cut off switch Wholesale push Payyn, parts water, filtered water, sale of spare parts for water treatment filtration components housework parts water, water, water purifier spare parts, housework, housework Water Filter Purifier Parts Check spare parts price list price Snty, water, water, water purification pump protection.

  • لیست قیمت قطعات تصفیه آب خانگی

مطالب مرتبط