ویژگی هوزینگ شفاف با درپوش و دنده 4/1 اینچ

هوزینگ شفاف با درپوش و دنده 4/1 اینچ ، حاوی فیلتر الیافی 5 میکرون

این هوزینگ ( محفظه ) به همراه فیلتر الیافی 5 میکرون اولین مرحله تصفیه آب را عهده دار هستند. این هوزینگ دارای یک ورودی و یک خروجی از نوع دنده به قطر 4/1 اینچ می باشد. در ورودی این هوزینگ یک عدد سه راهی دو سر QC یا مهره ای، سر وسط دنده “4/1 وجود دارد که از سر وسط دنده به هوزینگ متصل شده است. آب ورودی به دستگاه، توسط شلنگ از شیر ورودی ( شماره 2 ) به یک سر این سه راهی متصل بوده و به مرحله اول تصفیه می رسد و از سر سوم این سه راهی یک انشعاب توسط شلنگ به سوئیچ فشار پایین ( شماره 4 ) وصل می شود. خروجی هوزینگ به وسیله یک عدد اتصال زانویی یک سر QC یا مهره ای 4/1 یک سر دنده 4/1 ، و یک شیلنگ، به شیر برقی ( شماره 5 ) متصل شده است

(معمولا شیر برقی و پمپ ( شماره 6 ) به ترتیب بعد از هوزینگ اول ( شماره 3 ) قرار می گیرند، ولی ممکن است در برخی مدل های دیگر شیر برقی و پمپ بعد از هوزینگ سوم ( شماره 8 ) قرار داشته باشند. در این حالت خروجی هوزینگ اول با یک تکه شلنگ به ورودی هوزینگ دوم ( شماره 7 ) وصل می شود.) محل اتصال رزوه ای به وسیله نوار تفلون یا چسب مخصوص آب بندی شده است. فیلتر الیافی درون هوزینگ از جنس فیلتر الیاف فشرده شده پلی پروپیلن ( PP ) بوده و دارای منافذی با قطر حداکثر 5 میکرون می باشد. آب به صورت شعاعی از بدنه این فیلتر وارد شده و پس از حذف ذرات بزرگتر از 5 میکرون ( شن ، ماسه ، گل ولای ، لجن، زنگ لوله ها و … ) از وسط فیلتر خارج می شود. فیلترهای الیافی وظیفه زلال و شفاف سازی آب را با حذف ذرات معلق بعهده دارند.

نکات و اشکالات احتمالی

جهت باز و بسته کردن محفظه از آچار هوزینگ 10 اینچ استفاده کنید. در صورتی که محفظه حاوی آب باشد، بدلیل تحت فشار بودن هوزینگ، باز کردن آن مشکل خواهد بود. ابتدا شیر ورودی آب دستگاه و شیر روی مخزن ( شماره 16 ) را ببندید، سپس شیر برداشت را باز کنید تا حتی الامکان آب دستگاه تخلیه شود، سپس محفظه را باز کنید.

اگر از محل رزوه های درپوش هوزینگ نشتی آب مشاهده شود می بایست O – RING ( واشر لاستیکی ) درون هوزینگ با کمی روغن بهداشتی و خوراکی چرب شود یا در صورت معیوب بودن تعویض گردد.

مدت کارکرد فیلتر الیافی حداکثر شش ماه می باشد و پس از این مدت نیاز به تعویض دارد. جهت آبهایی که آلودگی بیشتری دارند، این زمان کاهش می یابد. میتوان از روی تغییر رنگ این فیلتر زمان تعویض آن را مشخص نمود. به همین دلیل هوزینگ فیلتر اول شفاف در نظر گرفته شده است تا مصرف کننده بتواند به راحتی تغییر رنگ این فیلتر را بدون نیاز به باز کردن هوزینگ مشاهده نمایید. هنگامی که فیلتر کاملا به رنگ قهوه ای تیره شد یعنی از آلودگی ها اشباح شده و باید تعویض شود.

Gear housing with transparent lid, 1.4 inches, with a 5-micron fiber filter

The body chamber with the first stage water filter 5 micron fibers are responsible. The housing has an inlet and an outlet diameter of the gear is 1.4 inches. A three-way ends at the entrance of the QC or vertebral body, the center rib “4.1 is the middle head gear is attached to the housing. Incoming water to the machine by a hose to the inlet valve (2) toیک سر این اتصال زانویی یک سر QC یا مهره 1.4 a 4.1 a gear head, and a hose, the solenoid valve (# 5) is attached (usually a solenoid valve and pump (No. 6), respectively, after the first body (3) are, however, may be in some other models solenoid valve and pump housing after the third (No. 8) inclusive., in this case the output of the first body with a piece of hose to the inlet of the second body (No. 7) is connected.) of a threaded connection, with Teflon tape or special adhesive is sealed.
Fiber filter into the filter housing is made of compressed fibers, polypropylene (PP) and the maximum pore diameter is 5 microns. Radially from the body of water filter removes particles larger than 5 microns and after (sand, gravel, mud provinces, sludge, rust pipes, etc.) from the center of the filter is removed. Fiber filters duty clear water by removing suspended particles are assumed.

Issues and potential problems

To open and close the compartment housing a 10-inch wrench to use. If the container containing water, because the pressure of the body, it would be difficult to open. The water inlet valve and the valve on the tank (No. 16) to close, then picked open the valve to drain the water as much as possible, then open the compartment.
If water leaks from the threads of the cap body is seen to be O – RING (rubber gasket) and oral health within the body with little fat or oil being replaced if defective.
Fiber filter function for a maximum of six months and after this time will need to be replaced. For more contaminated water that, this time is reduced. You can change the color of the filter, specify a time to replace it. For this reason, the filter housing is clearly intended to enable consumers to easily change the color of the filter without having to open the housing to see. When the filter was quite a dark brown from the dirt ghosts and must be replaced….

Equipment for household water, water, water treatment equipment, water treatment equipment, water purification equipment Astkhr, housework, water treatment equipment and water treatment equipment manufacturer Fazlab, cap Hvzyng, Hvzyng, water, filter cap threads 5 Mykrvn, Alyafy, fiber filter purification equipment prices Astkhr, leaking water, housing Hvzyng, chamber, transparent body

مطالب مرتبط