کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب

کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب

  •  در منازل، رستوران ها، هتل ها، کشتی ها و …
  •   در صنایع شستشوی مواد غذایی ( جهت شستشوی سبزیجات، میوه، ماهی، غذاهای دریایی که قبل از بسته بندی باید با آب عاری از هرگونه میکروارگانیسم شسته شوند )
  •    صنایع نوشابه سازی
  •   صنایع لبنیات سازی
  •     صنایع داروسازی و لوازم آرایشی
  •   بیمارستان ها و آزمایشگاه ها

     جهت استریلیزه کردن فیلترهای کربن و رزین های تبادل یونی که محیطی مناسب برای پرورش میکروارگانیسم ها می باشد.

    جهت استریلیزه کردن غشاهای نیمه تراوا ( ممبرین ) که سبب در سیستم RO و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها روی غشای نیمه تراوا و کم شدن سرعت نفوذ می شود.

The UV lamps used to disinfect water
• In homes, restaurants, hotels, ships and …
• Wash the food industry (for washing vegetables and fruits, fish and seafood before packaging should be washed with water free of microorganisms)
• beverage industry
• dairy industry
• Pharmaceuticals and cosmetics industries
• Hospitals and Laboratories
Carbon filters and ion exchange resins for sterilization environment for microorganisms to grow.
For sterilization of semi-permeable membranes (membranes) that the RO system and prevent the growth of microorganisms on the membrane is semi-permeable and low infiltration rate.

Sterilization, ion exchange resin systems, RO, soft drink industry, disinfect water, Fyltrshmarh a home water filtration, carbon filters, water filters, domestic prices, growing organisms use light bulbs

مطالب مرتبط