فیلتر شنی

فیلترشنی (Sand filter) مخزن تحت فشار یا اتمسفریکی است که از فولاد، فایبر گلاس و یا بتن تشکیل شده و شامل بستری از شن و ماسه خالص با شکل تقریبی استوانه ای یا مربع میباشد.فیلترشنی را بر اساس نوع گردش آب به چهار دسته تقسیم بندی می کنند که رایج ترین آن در استخر ها، فیلترشنی تحت فشار است.

1.         فیلترهای شن و ماسه سریع (تحت فشار)

2.         فیلترهای شن و ماسه سریع (گرانشی)

3.         فیلترهای شن و ماسه بالا رونده

4.         فیلترهای شن و ماسه آرام

 فیلترشنی (صافی شنی)  بعنوان اولین مرحله تصفیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی جهت حذف ذرات معلق فیزیکی بیولوژیکی موجود در آب تا قطر 50 میکرون می باشد. فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرند.فیلترشنی تحت فشار رایج ترین نوع فیلتر مورد استفاده برای استخر ها می باشد که با ایجاد سرعت مناسب برای فیلتراسیون، تصفیه ای ایده آل را فراهم می سازد. در هنگام تصفیه، آب کثیف استخر از لوله ورودی وارد فیلتر میشود. فشار پمپ و نیروی جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت میکند و شن و ماسه های ریز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب استخر میگیرند. در پایین فیلترشنی نازل هایی با سوراخ های بسیار ریز وجود دارد که اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل این نازل ها عبور می کند. در زیر مخزن فیلترشنی، آب تصفیه شده از لوله خروجی خارج می شود.فیلترشنی تحت فشار در اشکال، سایز و جنس های متفاوتی ساخته می شود که رایج ترین آن فیلترشنی عمودی با دو سر عدسی است.

 قطر استوانه فیلترشنی، ضخامت بدنه فیلتر شنی ضخامت عدسی فوقانی و تحتانی فیلتر شنی تمام در استاندارد ASME مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند.

 عدسی های فوقانی و تحتانی فیلترشنی به روش DOUBLE-DISH ساخته شده که پس از زنگ زدائی از داخل با دو لایه پوشش رنگ اپوکسی و از خارج با یک لایه ضدزنگ و دو لایه رنگ مخصوص رنگ آمیزی میگردد.

برای بالا بردن کیفیت فیلتراسیون و عمر فیلترهای تحت فشار میتوان قبل از رنگ زدن، فیلترها را از داخل سندبلاست نمود.

همچنین در پایین این فیلترها و زیر آخرین لایه از سیلیس درون آن، استرینرهای برنجی (نازل های برنجی) جهت جمع آوری و عبور آب قرار دارند.

Fyltrshny pressure or atmospheric tank is made ​​of steel, fiberglass or concrete forming and containing a bed of sand with approximately cylindrical or square shape. Fyltrshny water flow into four categories based on the type that is most commonly used in swimming pools, Fyltrshny under pressure.

1. rapid sand filters (pressure)

2. rapid sand filters (gravity)

3. Sand filters Climber

4. Slow sand filters

Fyltrshny (sand filter) as a first step in the treatment of industrial water treatment systems to remove particulate matter 50 microns diameter in water is a physical, biological.

After sand filters, carbon filters are usually placed in the water treatment process. Fyltrshny most common type of filter used for swimming pools are under pressure to make good speed for filtration, purification provides ideal.

During the treatment, a pool of dirty water inlet pipe into the filter. Pump pressure and gravity, water and sand driven into the sand down any loose dirt and debris from pool water fall. Fyltrshny down at the bottom with tiny holes that allow water to pass through but not sand passes through the nozzle.

  Fyltrshny in the tank, treated water outlet pipe out Shvd.fyltrshny pressure in all shapes, sizes and different materials can be built vertically with the lens is the most common Fyltrshny.

Fyltrshny cylinder diameter, wall thickness of the upper and lower sand filter sand filter lens thickness in all ASME standards have been examined.

Upper and lower lens Fyltrshny by DOUBLE-DISH made ​​after bleaching with two coats of paint inside and out with a layer of rust and two coats of epoxy paint used for painting.

To enhance the quality of life of filters and filtration pressure can before painting, sandblasting the inside of the filter.

Also at the bottom of the filter and the last layer of silica in it, Astrynrhay brass (brass nozzles) are used to gather and cross the water

Filtered water, filtered water housework types of industrial water filter filters filter water, ground water, producing Shny, replacement filter replacement filter replacement filter replacement method is water, water, water, construction of replacement filter sand filter filter structure Kvaryvm, how to replace the sand filter water, filter filtering Shny, Tmn, Shny, use activated carbon filter.

مطالب مرتبط