لامپ‌های فرابنفش با موج کوتاه

لامپ UV میکروب‌کش 9 واتی ، فلورسنت با ضریب شکل فشرده (CF)

لامپ میکروب‌کش تجاری در فروشگاه قصابی

هم‌اکنون لامپ‌هایی تولید می شوند که اشعه‌ی UV با طول موج کوتاه منتشر می‌سازند. لامپ‌های فلورسنت بدون پوشش داخلی فسفری جهت تبدیل اشعه‌ی UV به نور مرئی ، به‌دلیل پرتودهی زیاد جیوه در داخل چنین لامپ‌هایی ، پرتوی فرابنفش را دو پیک در پهنه‌ی UV-C با طول موج 253.7 nm و 185 nm  منتشر می‌کنند. 85 تا 90 درصد از اشعه‌ی UV تولید شده توسط این لامپ‌ها ، دارای طول موج 253.7nm  می‌باشند ، درصورتی‌که فقط 5 تا 10 درصد دارای طول موج 185  nm هستند. لامپ کوارتز معمولی دارای ناخالصی‌هایی است ، آن‌چنان‌که مانع از عبور اشعه‌ی با طول موج 185  nm می‌شود . این لامپ‌های میکروب‌کش به‌طور گسترده‌ای برای ضدعفونی سطوح در آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌های صنایع غذایی و نیز برای ضدعفونی کردن آب استفاده می‌شوند.

درجه‌حرارت عملیاتی بهینه برای حباب‌های استاندارد در حدود 40 درجه سلسیوس می باشد. استفاده از آلیاژ جیوه این امکان را فراهم می‌سازد که دمای عملیاتی تا 100 درجه‌ی سلسیوس ، و انتشار پرتوی UVC به دو یا سه ‌برابر به ازای هر واحد طول موج افزایش یابد. بازدهی معمولی این لامپ‌های فشار پایین تقریباً 30 تا 40٪ است ، یعنی این لامپ‌ها به‌ازای هر 100 وات انرژی الکتریکی مصرف شده ، کلاً 30 تا 40 وات ، UV تولید می‌کنند. لامپ‌های UVA/UVB برای مقاصد خاص دیگری نیز مانند حفاظت از خزندگان فروخته می‌شوند.

Shortwave UV lamps
Microbes 9 watt UV lamp, fluorescent and compact form factor (CF)

Microbes bulb business butcher’s shop

Now that UV lamps are of short wavelength reported on. Fluorescent lamps without a phosphorescent coating to convert UV light to visible light interior, due to excessive exposure to mercury in the lamps, ultraviolet rays in the UV-C wavelength 253.7 nm peak in the area, and 185 nm publish. 85 to 90 percent of UV light produced by the lamp, the wavelength is 253.7nm, while only 5 to 10 percent of the 185 nm wavelength. Quartz lamp is typical of impurities, as it prevents the rays with a wavelength of 185 nm. These lamps microbes widely to disinfect surfaces in laboratories and industrial plants and is also used to disinfect water.

The optimum operating temperature for standard bulbs at about 40 degrees Celsius. This allows the use of an alloy of mercury with operating temperatures up to 100 degrees Celsius, and UVC rays are two to three times the emissions per unit wavelength increases. The typical efficiency of approximately 30 to 40% of the low pressure lamps, the lamps of 100 watts of electrical energy used Bhazay, generally 30 to 40 watts, UV produce. Light UVA / UVB for specific purposes such as the protection of reptiles are sold.

Diffraction, UV, radiation emission UVC, UV filter, UV filter; free Kvaryvm, UV Filter UV Filter Hama, Chyst, prices; free UV lamp UV filter microbes microbes 9 Vaty, lamps, commercial lamps, lamps Flvrsnt, microbes

مطالب مرتبط