طول عمر فیلترهای کربنی

طول عمر فیلترهای کربن فعال به تنهایی یا متصل به یخچال‌های خانگی، به میزان آلاینده‌های موجود در آب بستگی دارد که برای هر منطقه تقریبا متفاوت است. هرچند تعیین زمان دقیق برای عمر فیلتر مثلا 6 ماه یا 1 سال، چندان منطقی نیست و فروشنده یا سازنده موظف است
حداکثر توان ظرفیتی فیلتر را برای مصرف‌کننده مشخص کند؛ مثلا اگر عمر فیلتر برای ظرفیت حدود 900 لیتر برآورد شده باشد،


یعنی می‌تواند 900 لیتر آب لوله‌کشی را با کیفیت مطلوب فیلتر کند، بنابراین برای یک خانواده 4 نفری که به‌طور تقریبی روزانه 15 لیترآب شرب مصرف می‌کنند، طول عمر این فیلتر می‌تواند حداکثر برای حدود 2 ماه تخمین‌زده و بعد از آن باید فیلتر تعویض شود.

Lifetime of activated carbon filters alone or attached to a household refrigerator, depending on the amount of pollutants in the water for almost every area is different. Although the exact time for a filter life of 6 months or 1 year, so it is not reasonable, and the dealer or manufacturer is required to
Maximum capacity filter for the consumer to determine, for example, if the life of the filter capacity is estimated at about 900 liters,
That can filter 900 liters of water from the faucet is good quality,
So for a family of 4 patients per day versus approximately 15 Lytrab drinking taking
The filter can Tkhmynzdh lifetime maximum for about 2 months and then the filter is replaced.

Making carbon filter, carbon filter lifetime filter, mineral filter, carbon nanotubes, nano carbon filter, post carbon filter, carbon filter, carbon filters, carbon filter price

 

مطالب مرتبط