چگونگی تعویض فیلترهای تصفیه آب

 تعویض فیلترها بوسیله آچار مخصوص اینکار صورت می گیرد .

 – هنگام خرید دستگاه فروشنده موظف است یک عدد آچار مخصوص جهت تعویض فیلترها به شما بدهد .

– مرحله اول :

 ابتدا ورودی آب به دستگاه را ببندید .

 ورودی آب دستگاه توسط یک عدد شیرگازی کوچک با دسته آبی رنگ تامین می شود .

 – مرحله دوم :

 آچار مخصوص را برداشته ( مطابق شکل روبرو )

 هر آچار دارای چهار عدد دنده از داخل می باشد .

 * دستگاه را طوری قرار دهید تا کاملا به آن مسلط شوید .

 * سعی کنید تا دنده های داخل آچار به برآمدگی های بیرون مخزن فیلتر گیر کند .

 * سپس ، آچار را به جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مخزن فیلتر باز شود .

 * فیلتر را بیرون بیاورید و با فیلتر نو تعویض کنید .

 توجه : فقط زمانیکه قصد تعویض فیلتر به اصطلاح ذغالی ( فیلتر وسط ) را دارید قبل از اینکه آب را باز کنید تا داخل دستگاه به گردش در بیاید آنرا ابتدا بشویید .روش شستن این فیلتر کاملا تخصصی است و باید از سرویسکار خود بخواهید آنرا برای شما توضیح دهد

 – روش شستن به این ترتیب است که شیلنگی که فیلتر دوم و سوم را به هم متصل میکند را بیرون آورده ، آنرا داخل یک سطل حدودا 4 لیتری قراردهید ، سپس آب ورودی را باز کنید و منتظر بمانید تا مقداری آب سیاه رنگ از آن خارج شود . پس از اینکار مجددا شیلنگ را به حالت اول در بیاورید و مجددا شیر ورودی آب به دستگاه را ببندید .

– در بعضی از سیستم ها باید عمل شستشو را از شیلنگی که به

سر ممبران متصل است انجام دهید .

 * مخزن را یکبار خالی کنید .

 * سپس مجددا شیر ورودی آب به دستگاه را باز کنید تا آب داخل

    مخزن هدایت شود .

 * منتظر بمانید تا مخزن پر شود ، حدودا 45 دقیقه منتظر بمانید

    سپس یکبار بطور کامل آب داخل مخزن را نیز خالی کنید .

 نکته  در بعضی از دستگاه ها  فیلتر زغالی استفاده نمی شود .

 اگر دستگاه شما فیلتر ذغالی نداشت نیازی به انجام مراحل فوق

 نمی باشد و فقط یکبار پس از تعویض فیلترها مخزن را پر و خالی کنید .

 توجه : تمام مراحل فوق در بعضی از دستگاه ها متفاوت می باشد .

Replacement Filters This is done by a special wrench.

– When buying equipment dealer is required to give you a number of special wrench to replace the filters.

– Phase I:

Close the water inlet to the device.

Shyrgazy by a number of small water inlet device is supplied with a blue handle.

– Second stage:

Remove the special wrench (see Fig.)

Each wrench has four ribs from the inside.

* Put the device so you fully master.

* Try to make wrench into the gears out to knob the filter tank is stuck.

Then, rotate the wrench clockwise to open the filter tank.

* Remove the filter and replace with a new filter.

Note: Only long term plan to replace the charcoal filter (filter center) before you open up the machine to circulate the water would wash it first. Washing Srvyskar the filter to be you are it <br> completely Your explain

– . This is the first case in the hose again and again to bring the device close to the water inlet valve.

– In some systems the hoses to the washing

The membrane is attached to do.

* Once the tank to empty.

* Then again, the water inlet valve to the water in the device to open

Be directed at reservoir.

* Wait until the tank is full, wait for about 45 minutes.

Then once completely empty the water tank.

The charcoal filter can not be used in some devices.

If your device did not require charcoal filters above steps

Filters replaced only once the tank is not full and empty…

مطالب مرتبط