مراحل تصفیه آب پنج مرحله ای آکواجوی مدل لیلیوم

مراحل تصفیه

مرحله اول: فیلتر الیافی 5 میکرون

این فیلتر از الیاف مصنوعی پلی پروپیلن ساخته شده است. این الیاف فشرده شده اند و لابه لای آنها منافذی به قطر حداکثر 5 میکرون وجود دارد. با عبور آب از این فیلتر، ذرات معلق بزرگتر از 5 میکرون از آب حذف می شوند. گل و لای ، شن وماسه ، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها در این مرحله از آب حذف شده و آب زلال و شفاف می شود.

مرحله دوم: فیلتر کربن فعال

در مرحله دوم فیلتر زغالی یا کربن فعال قرار دارد، دارای خاصیت جذب سطحی است و قادر است کلر، گازهای شیمیایی محلول در آب ، مواد شیمیایی آلی ، تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی) ، آفت کش ها  ، بو و طعم نامطبوع آب را حذف کند

شاید بتوان گفت وظیفه اصلی این فیلتر همان حذف کلر باقیمانده از آب می باشد، چرا که کلر علاوه بر مضراتی که برای سلامتی انسان دارد، می تواند به فیلتر اصلی (  ممبران RO ) نیز آسیب بزند. لازم به ذکر است که کربن موجود در فیلترهای آکواجوی ، از پوست نارگیل ساخته می شوند و به Coconut Shell Carbon  مشهور هستند. لذا منشا کاملا گیاهی داشته و هیچ نوع ترکیب زیان آوری به آب وارد نمی کنند.

مرحله سوم: فیلتر الیافی 1 میکرون

جنس و نحوه عملکرد این فیلتر دقیقا مشابه فیلتر مرحله اول است. با این تفاوت که در این مرحله دقت تصفیه آب به یک میکرون می رسد. لذا ذرات معلق و آلاینده های شناور در آب که در مرحله اول از آب حذف نشده اند، در این مرحله از آب حذف می شوند و آب کاملا زلال و شفاف می شود.

مرحله چهارم: فیلتر اسمز معکوس (ممبران RO)

این فیلتر ، در واقع فیلتر اصلی دستگاه آکواجوی است. فیلتر اسمز معکوس، از چندین لایه غشاء نیمه تراوا که به دور یک لوله مرکزی پیچیده شده اند تشکیل شده است. این غشاء (ممبران) دارای منافذی به اندازه یک دهم نانومتر ( 0،0001 میکرون) است.

چون ناخالصی های محلول در آب،  قادر به عبور از منافذ غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص وجود خواهد داشت که راهی لوله مرکزی شده و به سمت خروجی آب تصفیه شده هدایت می شود. در طرف دیگر لایه های غشاء، آب تغلیظ شده از ناخالصی ها وجود خواهد داشت که به سمت مجرای فاضلاب هدایت می شود.

با روش اسمز معکوس می توان املاح آب را 90 تا 98 درصد کاهش داد. نیترات، آرسنیک، سرب ، جیوه و سایر ناخالصی های محلول در آب و وفلزات سنگین مضر در آب در این مرحله از آب حذف می شوند. سختی مضر آب که باعث رسوب گذاری در کتری و چای ساز و … می شود حذف شده و آب سنگین به آب سبک و گوارا تبدیل می شود.

مرحله پنجم: فیلتر کربن نهایی

مرحله آخر ، فیلتر کربن نهایی است.این فیلتر نیز درست مثل فیتر مرحله دوم از جنس کربن است. دانه های کربن موجود در این فیلتر بو و طعم نامطبوع آب را که ممکن است در اثر ماندگی آب در منبع ذخیره به وجود آمده باشد حذف می کنند.

زمان تعویض فیلتر های دستگاه :

·         توصیه اکید می شود که فیلتر های سه مرحله اول ( الیافی 5 میکرون ، الیافی 1 میکرون ، کربن فعال ) هر شش ماه یکبار تعویض شوند.

·         در صورت آلوده بودن بیش از حد آب ورودی ، توصیه می شود با افت فشار آب خروجی ، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند

    فیلر اصلی دستگاه ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

·         فیلتر مرحله پنجم ( کربن نهایی ) می بایست هر یک سال تعویض شود..

Purification steps

First stage: 5 micron fiber filter

This filter is made of synthetic fibers, polypropylene. These fibers are compressed and there amidst the pore diameter of up to 5 microns. The water passes through the filter, particles larger than 5 microns are removed from the water. Silt, sand, rust particles produced by decaying pipes and water pipes in the process of being removed and clear water.

Second stage: activated carbon filter

In the second stage filter is activated charcoal or carbon, adsorption properties and is capable of chlorine gases are soluble in water, organic chemicals, trihalomethanes (chlorination by-products), pesticides, odor and unpleasant taste of water remove

Perhaps the main function of this filter is the removal of residual chlorine in the water, because the chlorine in addition to disadvantages for human health, it can be the main filter (membrane RO) as well as damage. It should be noted that the carbon in the filters Kvajvy, made ​​from coconut and Coconut Shell Carbon are known. The plant originated in water and do not put any harmful compound.

Third stage: 1 micron fiber filter

Sex and the performance of the filter is exactly the same as the first stage filter. The difference is that at this stage micrometer is a precision water. The suspended particles and contaminants floating on the water in the first stage of the water has been removed, at this stage of the water removed and the water is perfectly clear.

Step Four: filter reverse osmosis (membrane RO)

This filter is the main filter unit is Kvajvy. Reverse osmosis filters, multi-layer semipermeable membrane that is wrapped around a central tube is formed. The membrane (membrane) with a pore size of a tenth of a nanometer (0,0001 microns).
. On the other side of the membrane layer, the water concentration of the impurities will be directed toward the canal.

Mineral water with reverse osmosis can be reduced 90 to 98 percent. Nitrates, arsenic, lead, mercury and other harmful heavy metals in water and water-soluble impurities in the water are removed from the stage.
Step Five: The final carbon filter

The final step, the carbon filter is a filter just like Fitter second phase of carbon.
Replace the filter in the machine:

· Recommends a three-phase filters (5 micron fibers, fibers 1 micron, activated carbon) should be changed every six months.

· In case of contamination, excessive water intake, it is recommended to exit the water pressure drops, three phase filter should be changed

The main filler device (RO Membrane) If timely replacement filter three phase lasts up to two years.

Replacement water filter water filter replacements Kn, housework, producing replacement filter water, changing water, filter replacement filter replacement filter replacement water, filtered water, how Mkvs, osmosis filter 5 micron fiber filter fibers 1 Mykrvn, , carbon filter, carbon filter Fal, Nhayy, how to replace the water filter replacement

مطالب مرتبط