محاسن و معایب فیلترهای کربنی

محاسن: این نوع فیلترهای تعبیه شده در یخچال‌های خانگی، فضایی را در آشپزخانه اشغال نمی‌کنند؛ املاح مفید آب از آب لوله‌کشی حذف نمی‌شود؛ نصب این فیلترها آسان است و نیاز به ایجاد تغییرات خاص در سیستم لوله‌کشی ساختمان وجود ندارد و از سایر فیلترهای خانگی ارزان‌ترند.

معایب: این نوع فیلترها موقتی هستند و نمی‌توانند بعضی از ترکیب‌ها مانند منیزیم، کلسیم، نیترات‌ها، فلوئور، کلریدها، پرکلرات‌ها، هیدروژن سولفید، آفت‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها یا فلزات سنگین مثل جیوه، سرب، آرسنیک، کروم و…، میکروب‌ها و مواد آلاینده پرتویی از آب را خارج کنند، قادر به فیلتر‌کردن آمونیاک یا کلرآمین‌ها نیستند، عبور آب گرم از فیلترهای کربنی باعث آزاد یا جدا شدن مواد آلاینده که قبلا با جذب سطحی در بستر فیلتر گرفتار بودند، می‌شود و خروجی آب فیلترشده را آلوده می‌کنند و سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازند و برخلاف دستگاه‌های خانگی دیگر که خروجی آنها مستقیم در سلامت ما تاثیر ندارند و کار کردن با آنها بسیار راحت است، فیلتر‌های تصفیه آب خانگی به رسیدگی و اجرای کامل و دقیق دستورالعمل‌های سازنده در مورد چگونکی کار با دستگاه، تعویض به موقع فیلتر، انجام آنالیزهای ادواری برای اثبات سلامت آب فیلترشده و… نیاز دارند.

Advantages and disadvantages of carbon filters
Advantages: This type of built-in filters, household refrigerator, do not occupy space in the kitchen;
Useful mineral water from the faucet, water is not removed, these filters are easy to install and requires certain changes in the structure does not have plumbing and other home filters cost less.
Disadvantages: This type of filter are temporary and not some compounds such as calcium, magnesium, nitrates, fluoride, chloride, perchlorates, hydrogen sulfide, pesticides, pesticides or heavy metals like mercury, lead, arsenic, chromium, etc., germs and radiation pollutants out of the water, they are capable of filtering ammonia and chloramines, hot water through carbon filters or separation of pollutants released previously captivated adsorption filter media were
Filtered water and pollute the output and consumer health-threatening
Unlike other home devices that do not have their output direct influence on our health.
And working with them is very easy, complete and accurate performance assessment and home water filters manufacturer’s instructions about Chgvnky to operate, replace the filter, perform periodic analysis for proving safety and require filtered water.

Industrial water carbon filter, activated carbon filter, carbon filter sales, carbon filter, carbon block filter, carbon filter water, inline carbon filter, carbon filter, post carbon, granular carbon filter, carbon filter house price carbon filter